Od kilku lat już słyszymy o tajemniczym „fusion” obecnym w wielu dziedzinach życia. Jak można się domyślić samo słowo oznacza łączenie czy scalanie elementów tak, aby stworzyły nową całość. Kuchnia fusion to zatem zestawianie tradycyjnych smaków z innymi, pozornie do siebie niepasującymi.

Fusion tworzy ostatecznie nową, niespotykaną dotąd jakość kulinarną. Wielkie znaczenie ma tu wyobraźnia i odwaga kucharza, a także znajomość trendów, tradycyjnych potraw oraz intuicja. Ta tendencja narodziła się w Ameryce XIX wieku. Wynikała z burzliwych zmian kulturalno-społecznych. Coraz więcej urozmaiceń w sposobie życia, relacjach międzyludzkich musiało wywrzeć wpływ także na kulinarną sferę życia mieszkańców. Nie chodzi tu jednak o bezmyślne łączenie tego, czym akurat dysponujemy. Uczenie się fusion to częste popełnianie błędów i ciągłe wyrabianie w sobie kulinarnego zmysłu. Poza bogactwem możliwości i smaków liczy się tutaj także sposób podania.

Fusion to teren dla poszukiwaczy kulinarnych przygód. Największy rozwój tego rodzaju kuchni miał miejsce w latach 90. XX wieku i choć jego sława nieco przycichła wciąż ma swoich wiernych wielbicieli.


Białka sojowe https://www.slupkihotelowe.com/