www.amhcoaching.pl

Ochrona bazy danych przed nieuprawnionym dostępem ma bardzo duże znaczenie dla jej funkcjonowania. Od poprawnego działania bazy zależy często wiarygodność firmy, jej zdolność do weryfikacji klientów czy kontrolowania stanu magazynu, a czasem nawet w ogóle możliwość funkcjonowania. Jeśli baza danych nie będzie właściwie chroniona, złośliwe oprogramowanie, nierzetelny pracownik czy wrogi haker mogą być przyczyną wielu kłopotów. Podstawowy problem z bazami danych, które nie są odpowiednio zabezpieczone, jest możliwy wyciek danych osobowych. Oznacza to nie tylko utratę zaufania klientów, ale również wysokie kary finansowe związane ze złamaniem zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Może się też zdarzyć, że ktoś wprowadzi zmiany w rekordach bazy, wprowadzając błędne informacje. Łatwo narazić w ten sposób firmę na straty.

Co jeśli sprzedamy towar, które nie ma w magazynie albo wyślemy pracownika na niewłaściwy adres? Z pewnością szybko stracimy klientów a w firmie zapanuje spory bałagan. W związku z tym baza danych powinna być chroniona zarówno przed atakami z sieci www, jak i przed działaniem osób, które mają do niej dostęp. Dlatego też stosuje się często zasadę ograniczania kompetencji w zakresie korzystania z bazy do minimalnego obszaru, niezbędnego dla wykonania zadań przypisanych danemu pracownikowi. W ten sposób minimalizujemy ryzyko wprowadzenia niewłaściwych danych czy usunięcia rekordów. Przeciw hakerom zalecane są natomiast m.in. częste aktualizacje oprogramowania.

Obrusy kolorowe https://www.slupkihotelowe.com/